Informationsträff – Gudstjänst i förfallet kyrkorum

Lunds domkyrkas vänner inbjuder till informationsträff
Gudstjänst i förfallet kyrkorum. Lunds domkyrka under 1700-talet, professor Ingmar Brohed