Inställd Luciakonset med Korallerna tillsammans med Lunds domkyrkas gosskör

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Biljetter säljs på Bokhandeln Arken. www.arken.se