J. Rutter, Gloria – musikgudstjänst

Musiker: Stefan Ekblad
Stiftskören, blåsare, slagverk och orgel
Stefan Ekblad,dirigent
Håkan E Wilhelmsson, präst
Förbundet Kyrkomusik i Lunds stift