Jordens bön

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Kyrkospel som framförs av en ensemble ur Lunds stifts kyrkospel.