Jubilate Deo INSTÄLLD

Plats: Domkyrkan, mittskeppet