Julbön

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Per Arne Joelsson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska Jeruslamsföreningen