Julotta

Präst: Jonas Persson
Musiker: Hans Nordenborg
Julkören