Katolsk högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
S:t Thomas