Klädbytardag

Plats: Domkyrkoforum
Ansvarig: Josefin Gustafsson Andersson
Inlämning av kläder kl 10.30- 12 varvid en biljett för varje inlämnat plagg lämnas. Dessa biljetter kan sedan bytas mot lika antal kläder mellan kl 13-15.
OBS! Max 10 plagg
Samarrangemang mellan Domkyrkoförsamlingen och Naturskyddsföreningen