Klimatångestgrupp

Plats: Liberiet nedre salen
Ansvarig: Lisa Svensson
Gruppen träffas varanann torsdag.
Ingen föranmälan behövs.