Konsert i trettondedagstid

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Ansvarig: Robert Bennesh
Gaudete, musik: Anders Öhrwall.
S:t Laurentii kammarkör med instrumentalister under ledning av Robert Bennesh.