Konsert med Adolf Fredriks gosskör från Stockholm tillsammans med Lunds domkyrkas gosskör

Plats: Domkyrkan, högkoret