Konsert med Akademiska kapellet

Ansvarig: Robert Bennesh
Lunds universitets 250-åriga symfoniorkester framför Anton Bruckners symfoni nr. 2 ” Den romantiska”, under ledning av director musices Patrik Andersson.
Fri entré