Konsert med Malmö Musikhögskolans i Malmö kör och orkester

Biljetter à 150:- kan köpas i bokhandeln Arken. Biljetter säljs även i Domkyrkans vapenhus omedelbart före konserten.