Konsert: Music Weeks in Sweden

Körsångare, dirigent Richard Cooke och organist James Orford.
Biljetter försäljes i vapenhuset före konserten samt via bokhandeln Arken