Konsthelgen

Plats: Lunds domkyrka
I Domkyrkoforum, Hörsalen och på Väggen visas Medhjälpare & bordsgäster, konstnär Matti Sumari.
I Domkyrkans krypta visas Biografiska landskap/Velum, konstnär Kristina Eldon.

Öppettider:
Lördagen den 16 oktober
Domkyrkan 12.30-15.30, 16.30-18.00
Domkyrkoforum 12.00-18.00

Söndagen den 17 oktober
Domkyrkan 13.00-17.00
Domkyrkoforum 12.30-18.00

Visningar av utställningen Medhjälpare & bordsgäster, konstnär Matti Sumari i Domkyrkoforum:
16 oktober 14.00, 16.00
17 oktober 13.00, 15.00, 16.00

Visningar av Biografiska landskap/Velum, konstnär Kristina Eldon i Domkyrkan
16 oktober 13.30, 14.30
17 oktober 13.30, 14.30, 15.30