Körkonsert med ungdomskör från Braunschweig

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Ansvarig: Robert Bennesh