Körkonsert

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Konsert med Posaunenchor St. Markus från München