Kristna i Mellanöstern

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Föredrag av prof. Samuel Rubenson
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner