Kropp, rum och röst

Plats: Domkyrkan, kryptan
Korallerna ger konsert i utställningen. Dirigent Linda Alexandersson.
Gratisbiljetter finnas att hämta på Arken.