Kryptan är stängd under hela dagen

Kryptan symboliserar Kristi grav och hålles därför stängd från gravläggningsgudstjänsten kl 17 på Långfredan och till Påsknattsmässa.