Labyrintvandring

Innan pilgrimsbönen, klockan 8.30, vandrar vi i labyrinten vi Pilgrimsplats Liberiet.