Långfredagsgudstjänst

Präst: Bo Sandahl
Musiker: Robert Bennesh
S:t Laurentii kammarkör