Långfredagsgudstjänst

Präst: Mats Nyberg
Musiker: Robert Bennesh
Kör: S:t Laurentii kammarkör