Långfredagsgudstjänst – endast digital

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Robert Bennesh
Stefan Ekblad, sång