Liv till låns

Ansvarig: Mats Nyberg
Föreläsning: Magnus Hedqvist, familjerådgivare och präst samt Katarina Hedqvist, präst; om erfarenheter kring Magnus hjärtbyte, om oro, förtvivlan, hopp och nytt liv. Samarrangemang med S:t Lukas.