Lördagskonsert

Kören ”La Voix” under ledning av Bengt Wittje
kollekt tas upp till fasteinsamlingen