Luciakonsert

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Korallerna och Lunds gosskör
Biljetter försäljes genom Bokhandeln Arken