Lund Choral Festival

Musikhögskolans Kammarkör, dirigent Mats Paulson