Lund Choral Festival

Carolinae Damkör under ledning av Ulrika Emanuelsson.