Lund lyser

Plats: Domkyrkoplatsen
Den 30 november lyser vi upp Lund tillsammans! Vi visar att vi är många som värnar medmänsklighet och står upp för ett samhälle utan rasism. Visa ditt engagemang och gå med i fackeltåget. Tåget utgår från Grand Hotell/Lilla Fiskaregatan kl. 16.30 med Domkyrkan som slutdestination kl. 17.00.