Lunds domkyrkas vänner: föreläsning

Martin Luther, Philip Melanchthon, Katharina von Bora, Olaus Petri, Laurentius Petri
Under reformationsjubileet 2017 bekantar vi oss med några av reformationens huvudpersoner
Föredragshållare Veronica Helm Andréasson.
Ingen föranmälan.
Kaffe till självkostnadspri