Mässa med sånger från Taize

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Jan Kjellström