Mässa med sånger från Taizé

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Jan Kjellström
Thomas och Karin Wiehe