Meditation

Präst: Jan Kjellström
Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Den erbjuds på måndagar kl. 12.15 och torsdagar kl.16.30 efter överenskommelse. Se nedan för anmälan och kontakt.

Observera:
Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.

Information:
Jan Kjellström, studentpräst, 046 71 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
facebook.com/meditationliberiet