Middagsbön

Musiker: Janåke Larson
Teol.stud. Mathilda Månsson och Henrik Koverberg