Middagsbön

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Nyberg
Musiker: Robert Bennesh
Mikaleskören sjunger under ledning av Stefan Ekblad