Middagsbön

Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Stefan Ekblad
Domkyrkans astronomiska ur spelar före gudstjänsten