Middagsbön, bön för freden på Hiroshimadagen

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Magnus Malmgren
Musiker: Stefan Ekblad
Talare: Sven Ruin, författare och ingenjör, medlem i Svenska Freds och engagerad i kärnvapenfrågan