Middagsbön med mottagande av nya stiftsfullmäktige

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Johan Tyrberg
Präst: Marcus Nylander
Musiker: Robert Bennesh