Middagsmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Musiker: Hugo von Horn