Middagsmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad