Middagsmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Marcus Nylander
Musiker: Stefan Ekblad