Musikalisk rumsupplevelse

Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Tomas Willstedt