Musikhögmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
Kör: S:t Laurentii kammarkör