“Någon som du”, premiär av årets kyrkospel

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Premiär av Lunds stifts kyrkospel “Någon som du”.