Nyårsbön

Präst: Mats Ahlberg
Musiker: Stefan Ekblad