Nyårsbön

Präst: Jonas Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete