Öppen lunchvisning av Domkyrkoforum

Plats: Domkyrkoforum, Hörsalen
I samband med Domkyrkoforums 10 års jubileum.
Visningen avslutar på Domkyrkoplatsen