Öppen lunchvisning av Domkyrkoforum

Plats: Domkyrkoforum
I samband med Domkyrkoforums 10 års jubileum.
Visningen avslutar på Domkyrkoplatsen.